Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả
Phát triển bản thân

THÀNH CÔNG LÀ DO ĐỂ TÂM, 7 ĐIỀU GIÚP BẠN “KHAI SÁNG”

1. “Tiềm năng” – từ ngữ đẹp nhất mà chúng ta luôn khao khát. Sự vượt trội không dành cho kẻ lười, thành công cũng chẳng thể đến với người rảnh rang. Cả cuộc đời của một con người chính là liên tục “hành động và hành động” để khai thác được tối đa tiềm …