Phát triển bản thân

THÀNH CÔNG LÀ DO ĐỂ TÂM, 7 ĐIỀU GIÚP BẠN “KHAI SÁNG”

1. “Tiềm năng” – từ ngữ đẹp nhất mà chúng ta luôn khao khát. Sự vượt trội không dành cho kẻ lười, thành công cũng chẳng thể đến với người rảnh rang. Cả cuộc đời của một con người chính là liên tục “hành động và hành động” để khai thác được tối đa tiềm …

Uncategorized

Phạm Hoa – Nữ Doanh nhân giàu nghị lực của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Gafo | Đài PT&TH Hải Dương

Phạm Hoa – Nữ Doanh nhân giàu nghị lực của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Gafo Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Thành Hà, tỉnh Hải Dương, nữ Doanh nhân Phạm Thị Hoa đã trải qua tuổi thơ khó khăn, cơ cực. Nhưng bằng ý chí và nghị …